Általános szerződési feltételek & Adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK & ADATVÉDELEM

Szerződéses partner
Az ügyfél szerződéses partnere: Nagy-Rácz Katalin ev.

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000370

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön adatait, amelyekkel a www.newagestudio.hu honlapon a regisztrált vagy vásárolt, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Nagy-Rácz Katalin ev. kezeli az alábbi nyilatkozat alapján:

1 Az adatvédelmi nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Nagy-Rácz Katalin ev. (Székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a ; adószám: 68614263-1-33) által a www.newagestudio.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2 Adatkezelő megnevezése
Név: Nagy-Rácz Katalin ev.
Székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a
Telefonszám: +36 30 729-6348
E-mail cím: oktatas@newagestudio.hu

3 Az adatok származása, a kezelt személyes adatok köre

3.1 A weboldalon az alábbi helyeken keletkező adatokat kezeljük: – kezeljük az ingyenes anyaginkat (pl. esettanulmány, teszt, stb.) ki- és letöltők nevét és email címét, azzal a szándékkal, hogy nekik a kért választ (esettanulmányt, kiértékelést, stb.) online, e-mail formájában is megküldhessük, illetve hogy számukra kifejezetten az adott témával kapcsolatos képzéseinket ajánljuk. – kezeljük a weboldal „Kapcsolat” űrlapját kitöltők nevét és email címét, azzal a céllal, hogy nekik a feltett kérdéseiket, észrevételeiket megválaszolhassuk.

3.2 Az ingyenes anyagokat igénylő felhasználóink, látogatóinknak minden aktív közreműködésére (a lehetőség kipipálására) van szükség az adott anyag eléréséhez. A közreműködés elfogadása esetén a felhasználó Adatkezelési nyilatkozatot tesz. A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését.

3.3 A www.newagestudio.hu weboldalon adatait megadó felhasználónk részére az első e-mailes kapcsolatfelvétel alkalmával felkínálhatjuk annak lehetőségét, hogy rendszeres hírlevelünkre feliratkozzon. Ehhez minden esetben szükség van a feliratkozó önálló, és aktív közreműködésére (a lehetőség kipipálására). A feliratkozással a felhasználó Adatkezelési nyilatkozatot tesz. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

3.4 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4 Az adatgyűjtés elvei A www.newagestudio.hu oldalon az adatszolgáltatás önkéntes. Csak olyan adatot kell megadniuk a felhasználóknak, amelyek az együttműködés és a kért szolgáltatás teljesítésének szempontjából elengedhetetlenek, és arra alkalmasak.

5 Az adatkezelés jogalapja, helye és időtartama

5.1 Az adatkezelés jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja.

5.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

5.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül leadott rendelések lebonyolítása, szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, információs és oktatási anyagok továbbítása a felhasználóknak, valamint az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

5.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6 A szerveren, vagy a portál admin oldalain fellelhető információkat az adatkezelő munkatársain kívül csak a webprogramozást végző alvállalkozó láthatja, ők mindannyian Titoktartási nyilatkozatot tettek.

6 Az adatkezelés időtartama

6.1 A regisztrált adatokat addig tároljuk, amíg a feliratkozó le nem iratkozik, vagy a szolgáltatás ideje véget nem ér. A felhasználói adatokat 5 évig őrizzük meg, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből.

7 Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

7.1 A Weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.2 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe: Tárhelyszolgáltatóként:
Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefonszám: +36 1 700 4140
E-mail: info@tarhelypark.hu

8 Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

8.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

8.3 felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4 A felhasználók adatait automatikusan – amennyiben nem történt újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal, 5 év után automatikusan, 5 éven belül a felhasználó kérésére töröljük.

8.5 Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatait jogosulatlanul kezeltük, és emiatt hátránya, vagy kára keletkezett, kérjük, először keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken: Nagy-Rácz Katalin ev. Postai úton: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a. Telefonon: +36 30 729-6348 Elektronikus úton: oktatas@newagestudio.hu

8.6 Ha pedig így nem sikerül a problémát megnyugtatóan rendezni, úgy kérjük, forduljon az Adatkezelési Nyilvántartási Biztosi Irodához (ABI)!

8.7 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9 Cookie-k és adatfigyelés

9.1 Az adatkezelő információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.

9.2 Az adatkezelő azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a weboldal különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. Az adatkezelő az oldalain egy cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

9.3 Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Ennek körében a következő tájékoztatást adjuk: cookie élettartam: max 21 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; további információk: http://huhu.facebook.com/help/cookies/

10 Záró rendelkezések

10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat

11 Összegzés Ön az erre szolgáló on-line felületen az alábbi adatkezelésekhez járul hozzá: Személyes adatai megadásával (név, e-mail cím) hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Nagy-Rácz Katalin ev. (Székhely: 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a ; adószám: 68614263-1-33) adatbázisába bekerüljenek, és azokat marketingtevékenység céljából felhasználhassa, akciókról, szolgáltatásokról, aktuális hírekről tájékoztassa. Nagy-Rácz Katalin ev. személyes adatait harmadik személynek nem adja át. Személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésre vonatkozó kérését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai helyesbítését, törlését bármikor, indoklás nélkül kérheti. Jelen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszi.

2018.05.02.

Általános szabályok
Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak az oldalt üzemeltető Nagy-Rácz Katalin ev. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, képzésekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között a “JELENTKEZEM” gombra való kattintással vagy e-mailben történő jelentkezés és annak visszaigazolása esetén lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket és ezzel egyidejűleg beleegyezik, hogy részére e-mailben vagy SMS-ben értesítéseket, promóciós megkereséseket küldjünk, melyek küldéséről egy kattintással leiratkozhat. Kérjük, tájékozódjon és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze. Eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Előképzettség

Akadémiánkon a microblading képzés elvégzésének előfeltétele a kozmetikus végzettség, nem tudjuk garantálni, hogy ezen végzettséget igazoló papírok nélkül a munkavégzéshez szükséges engedélyeket kilehet váltani, mert az érvényben lévő törvények szerint ez nem engedélyezett. A szükséges kompetenciák megszerzése a tanuló feladata, ezek hiányából adódó bárminemű probléma miatt nem vállalunk felelősséget! Jelentkezéskor kérjük ezek figyelembevételét.

I. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés
Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, email béli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a képzéssel kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott email címre.A tanfolyami időpont véglegesítéséhez foglaló befizetése szükséges, melynek mértéke 10.000, azaz tízezer  forint, mely a képzés árából levonásra kerül a tanfolyam megkezdésekor.
1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
• bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
• automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
• felek közös megegyezésével;
• felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával
1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a tanuló még nem kezdte el a tanfolyamot! A befizetett foglaló nem jár vissza!
1.4 Amennyiben az Ügyfél a képzés díját vagy foglalóját a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a képzésen.
1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik. A befizetett foglaló nem jár vissza!
1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.
1.7 Az aktuális időpont nyolc nappal a kezdés előtt módosítható, ebben az esetben a foglaló az új időpontra érvényes.
1.8 Vis major (víz, tűz, villámkár, technikai problémák, stb.) esetén a foglaló nem veszik el, egy másik időpontban felhasználható.
1.9 A foglaló befizetése és az oktatás időpontjának lefixálása (e-mailben) után ez az időpont három alkalommal módosítható.További módosítás vagy írásban történő lemondás nélküli meg nem jelenés esetén a foglaló elvész és azt újra kérhetjük befizetni.

II. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott képzési információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.
2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett képzések témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett képzések törlésének lehetőségét is. A képzések esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesítenie.
2.4 A Szolgálató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a képzések listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.
2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

III. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett képzésen, képzés modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
Az Ügyfél jogosult a képzésen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
A  képzés résztvevőjének a tanfolyam befejezése után lehetősége van a megszerzett tudás alapján vizsgamunkát készíteni, annak eredményéről névre szóló tanúsítványt kérni.
3.2 100% pénz visszafizetési garancia
A képzés résztvevőjének az oktatás minőségével kapcsolatos elégedetlenség esetén joga van élnie a 100%-os elégedettségi garanciával. Visszatérítjük a képzés teljes árát, amennyiben nem vagy megelégedve a képzés színvonalával és ezt az elméleti rész végéig jelzed. Ebben az esetben nem áll módunkban tanúsítványt kiállítani a részvételről.
A befizetett díj visszafizetése a sztornó számlázást követő legkésőbb 30 napon belül történik! A díj a foglaló, a banki tételek és az esetleges kedvezmények levonása után kerül visszafizetésre!
3.3 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett képzésen tényleges részvételre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a résztvevő a képzési anyagokat nem dolgozza fel, és a részvétel előzetesen nem került lemondásra, úgy az Ügyfél nem élhet a 100% elégedettségi garancia pénz visszafizetési jogával, és nem kérheti a képzés utólagos megtartását/újrakezdését sem.
3.4 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a képzés megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
3.5 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a képzés csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a képzés megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!
3.6 A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagokat biztosítani nem szükséges.
3.7 Az oktatáson kép, videó és hanganyag készülhet, melyeket a Szolgáltató saját weboldalain és közösségi oldalain közzé tehet. Ebbe az Ügyfél a jelentkezésével egyidejűleg beleegyezik és panasszal, valamint anyagi igénnyel nem kíván élni.

IV. A képzések helye és ideje

4.1 A képzések helye: NewAge Akadémia– 1076 Budapest, Thököly út 8.
A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó képzési anyagokat az Ügyfél részére.

V. A képzések díjai, fizetési módok

5.1 A képzéseken való részvétel feltétele a foglaló befizetése, ami ha a képzés napja előtt min. 7 nappal nem érkezik meg, nem tudjuk garantálni a szabad helyet. Valamint a képzés fennmaradó díjának kifizetése, legkésőbb a tanfolyam kezdéséig.
A képzések előleg díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre átutalással vagy banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A fennmaradó részt a képzés kezdetekor kell kiegyenlíteni. A képzések aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott képzés saját aloldalán tájékozódhat.
5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a képzések időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a befizetett összeg másik  időpontban használható fel!
5.3 Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét nyugtával vagy elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a billingo.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

VI. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a képzés szerzőjének jogai

6.1 A képzés megkezdéséig a képzés térítésmentesen lemondható, azonban a befizetett foglaló 100%-a nem visszatérítendő. A megkezdett képzések esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.
6.2 Képzést, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a oktatas@newagestudio.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a képzés lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 30 729 6348).

VII. Szerzői jogok

7.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a képzés szervezőjének a Nagy-Rácz Katalin ev.-nak szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára e-mailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában megosztás. A képzés résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
7.2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Instagram, TikTok, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Nagy-Rácz Katalin ev. írásos engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.
7.3. A résztvevő beleegyezik, hogy a tanfolyamon készült fényképet és/vagy videófelvételt nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon, Instagramon felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
7.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.
7.5 A honlap üzemeltetője mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a képzések vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 10.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
7.6 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

VIII. Adatvédelem, tájékoztatás

Bevezetés
Amikor kedves vásárlóink meglátogatják weblapunkat, magánszférájuk és személyiségi jogaik védelme rendkívül fontosak számunkra. Ezt a szempontot nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor szeretnénk Önt rendszeresen és bizalmasan tájékoztatni ajánlatainkról. Amikor Ön meglátogatja a www.newagestudio.hu honlapot, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan vásárlóink személyes adatait kezeljük. Természetesen mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait.

1. Adatkezelés Az Info tv. rendelkezéseiből eredően az adatkezelő, Nagy-Rácz Katalin ev. (2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a)
Ha kérdése van, illetve szeretne élni az Info törvényben biztosított bármely jogával, kérjük, küldjön emailt következő címre: oktatas@newagestudio.hu

2. Mik a személyes adatok?
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk)
Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

3. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?
Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a www.newagestudio.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

a) A honlap meglátogatása
Naplófájlok Amikor Ön meglátogatja a www.newagestudio.hu honlapot, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:
– a csatlakozott számítógép IP-címe,
– az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
– az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama,
– böngészőjének típusa és beállításai,
– operációs rendszer.

Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 7 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében.
Álnevesített (pszeudonimizált) használói profilok A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy szolgáltatásainkait egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket.
Az Info tv. 14. § alapján Önnek bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni.
Sütik használata Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weblapunkat. Ebbe tartoznak példáula bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.

Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével.Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül.Kérjük, vegye figyelembe, hogy a www.newagestudio.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.
Google Analytics használata Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Google AdWords remarketing Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

b) Rendelés / Jelentkezés
Amikor rendel tőlünk vagy jelentkezik valamely képzésünkre, az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy az Ön által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

c) A www.newagestudio.hu termékválasztékáról és különleges akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések átvitele.Adatait fölhasználjuk az Ön rendelései alapján, arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatást küldjünk termékválasztékunkról és a www.newagestudio.hu egyéb promócióiról, ajánlatairól. Természtesen amennyiben nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót.Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a www.newagestudio.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük. Az Ön hozzájárulásának visszavonásáról és adattörlési jogáról szóló információkat megtalálja itt.

d) Vegyes
Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Amikor az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó részére továbbítjuk, folyamatosan szavatoljuk a jogszabályi előírások megtartását. Ennélfogva az Ön adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak adjuk át, akiket gondosan megválasztottunk és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatok védelmére.

a) Átvitel szolgáltatókhoz
A www.newagestudio.hu működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen munka pl. termékek kifizetése és kiszállítása. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez.
Ezen vállalatok egy része külső adatfeldolgozási eljárással dolgozik számunkra, ennélfogva a megadott adatokat csak az általunk előírt instrukciókkal összhangban használhatják. Jogi kötelezettségünk van arra nézve, hogy az általunk megbízott vállalatok megfelelő adatvédelmi politikát alkalmazzanak. Ebből eredően ezekkel a vállalatokkal olyan megállapodást kötünk, amely tartalmazza a konkrét adatvédelmi intézkedéseket, amiket mi rendszeresen ellenőrzünk. A külső adatfeldolgozástól eltérően független használatra harmadik félnek szerződések végrehajtásával kapcsolatban adatot cask a következő esetekben adunk át:
Áruk szállítására a logisztikai cégeknek és a rendelést kezelő postai operátoroknak

b) Átvitel egyéb harmadik fél részére
Végül adatait átküldjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.

5. Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

6. Az Ön adatokkal kapcsolatos jogai
Önnek törvény adta joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.

7. Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga
Amikor adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli az Ön beleegyezését, mindig kérjük az Ön kifejezett engedélyét és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértését kérjük, hogy az Ön tiltakozásának/visszavonásának végrehajtása esetleg némi időt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején Ön még esetleg továbbra is kaphat tőlünk értesítőket. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is.

Postai úton: Nagy-Rácz Katalin ev. 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a
E-mailben: oktatas@newagestudio.hu

8. Barát-meghívása gomb (közösségi segédprogramok – pluginek)
Weblapunkon un. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja) Ezen pluginek integrálását az addthis.com szájton keresztül a következő vállalat végzi: Clearsprings Technologies, Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA.
Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) hálózati átvitelét az addthis szájthoz, vagy a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva. Ezt követően az Ön webböngészője visszakeresi a plugineket az addthis szerveréről és a mi weboldalunk részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ (pl. IP-cím) átkerül az USA-beli addthishoz és a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz. Ezen kívül az addthis.com sütiket vagy un. “webjelzőket” is tárolhat az Ön számítógépén. Amikor Ön másodszor klikkel a közösségi pluginekre, csak akkor tudja teljes funkciójában használni a “Barát meghívása” gombot (pl. a “Like”-ot). Ha Ön tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival. Az addthis.com működéséről, illetve az addthis.com magánszféra-védelmi politikájáról részletes információkat kaphat, ha rákattint erre a linkre: www.addthis.com/privacy.

Javasoljuk, tájékozódjon böngészőjének egyedi beállítási lehetőségeiről, azzal kapcsolatban, hogy az hogyan kezelheti a sütiket (cookie-kat) és a webjelzőket. Ezeket az információkat böngészője gyártójától egyszerűen megkaphatja. Továbbá, harmadik fél szolgáltatók is kínálnak un. böngésző segéprogramokat, extenziókat/plugineket, amelyekkel a böngésző sütikkel és személyes információkkal kapcsolatos működése konfigurálható.

9. Linkek más vállalatok weboldalaira
A www.newagestudio.hu tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!

10. Módosítások ezen adatvédelmi tájékoztatóhoz
Szeretnénk minden esetben vonzó ajánlatot nyújtani kedves vásárlóinknak, ezért termékválasztékunkat folyamatosan az Önök kívánságaihoz igazítjuk. Előfordulhat, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót is frissítenünk kell. Ennél fogva ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon ezen az oldalon eszközölt bármely módosítás felöl. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a közzététel napján lépnek hatályba.

IX. A honlap tulajdonosának technikai jogai
Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A szerződés a felek között a “JELENTKEZEM” gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:
Nagy-Rácz Katalin ev. 2337 Délegyháza, Bányász sor 3/a
Adószám: 68614263-1-33
Bankszámlaszám: 10700732-67338412-51100005
Bank neve: OTP Bank

Nyilvántartó hatóság: NAV
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 729-6348 (hétköznapokon 10-17 óra között)
E-mail: oktatas@newagestudio.hu

Utolsó módosítás: 2016.09.01.

Scroll to Top